LR pixel

ANTICOVID-POINT - 3in1

Sestava kontejneru ISO 1CC a stanů, která je určena zejména pro následující činnosti:
  • Detekci COVID-19 – technologií ThEA
  • Detekci COVID-19 – antigenní testování
  • Očkování proti COVID-19
Odběrné místo s okamžitým vyhodnocováním testů na viry je tvořeno certifikovaným kontejnerem ISO 1CC, k němuž jsou připojeny stany, které slouží jako čekárna a odběrné místo pro odběr biologických vzorků od pacientů. Tyto vzorky jsou do laboratoře předávány malým okénkem tak, že pacienti jsou po celou dobu zcela izolováni od prostoru laboratoře. Kapacita laboratoře je až několik tisíc vzorků denně.
 

Tuto sestavu lze beze změny (maximálně s doplněním o mrazicí boxy dle nároků vakcíny) použít jako očkovací centrum.

Certifikovaný kontejner ISO 1CC vybavený štítkem CSC zaručuje přepravitelnost celého komplexu (složeného v kontejneru) jakýmikoliv prostředky určenými pro přepravu kontejnerů ISO a to kdekoliv na světě.

PCR LABORATOŘ - kontejner ISO 1CC

Kontejner VARIEL – „PCR Laboratoř“ – je navržen pro detekci COVID-19 přesně dle doporučení WHO. Obvyklé potvrzení případů COVID-19 je založeno na detekci jedinečných sekvencí virové RNA pomocí NAAT, jako polymerázová řetězová reakce v reálném čase (rRT-PCR), v případě potřeby s potvrzením řazení nukleových kyselin. Virové geny, na které se doposud zaměřovalo, zahrnují N, E, S a RdRP. Extrakce RNA je prováděna v buňce o biologické bezpečnosti BSL-2 nebo v ekvivalentním zařízení.

Dekontaminační kontejnery

Jsou určeny pro provádění hromadné dekontaminace osob, a to i raněných (nechodících), v polních podmínkách. Jedná se o kontejnery „skříňového“ provedení vyrobené z panelů slitin hliníku, které jsou uloženy na ocelovém kontejnerovém rámu.

Kontejner je použitelný pro kontejnerový nosič s jednoramenným podélně uloženým kontejnerovým nakládacím mechanismem dle DIN 30722-1. Uvedení do pohotovosti lze provést do 30 minut. Pro zajištění nezávislého provozu na vnějším zdroji elektrické energie je kontejner vybaven elektrocentrálou. Kontejner je doplněn stanovými přístřešky, jejichž střechu tvoří otevřené dveřní křídla kontejneru.

Zdravotnický kontejner ISO 1CC - pracoviště CT

Zdravotnický kontejner slouží k zajištění vyšetření na CT přístroji s následnou počítačovou akvizicí a diagnostikou. Jde o pracoviště, které je součástí zdravotnického zabezpečení polní nemocnice v polních podmínkách. Činnost kontejneru je možná po připojení na zdroj elektrické energie, na zdroj pitné vody a na jímání odpadních vod.

Jednoduchý mechanický princip vysouvání kontejneru zajišťuje jeho bezporuchovost a možnost spolehlivého vysouvání i v nepříznivých podmínkách bez nutnosti napojení na sítě (nemusí mít žádný hydraulický ani elektrický pohon). V případě požadavku zákazníka však lze výsuvný mechanismus opatřit vhodným pohonem. Uvedení kontejneru z transportního do pracovního stavu trvá cca 50 minut, a to včetně plného zprovoznění vnitřní části kontejneru – tj. přípravy zdravotnického vybavení pro vyšetření pacientů.

SIEMENS SOMATOM Perspective 128, CT skener nejvyšší úrovně, uspokojuje požadavky moderní zdravotnické péče. Skener má nejmodernější útlou konstrukci gantry, systém detektoru s UFC a dobu otáčky gantry 0,6 s, což umožňuje efektivní a vysoce kvalitní CT zobrazování. Systém je vybaven unikátní technologií prokládané objemové rekonstrukce (Interleaved Volume Reconstruction (IVR)), díky čemuž je pomocí informací ze 128 vrstev schopen detekovat i ty nejmenší diagnostické detaily. Výsledné datové záznamy se ideálně hodí pro dodatečné 2D/3D zpracování.

Sanitní vozidla

Sanitní vozidla jsou určena pro středně těžký terén a silnice, k zabezpečení zdravotnického odsunu pacientů a raněných pod zdravotnickým dohledem do zdravotnických zařízení.

Sendvičová skříňová nástavba je zabudována do nákladního vozidla IVECO s krátkou kabinou pro osádku 1+1.

Výsuvný kontejner ISO 1 DD – strážní věž

Vojenské kontejnery ISO 1DD WATCH TOWER je speciální kontejner určený pro použití v armádě, v polních kempech, v zahraničních misích, při ubytování odloučených jednotek, k ochraně majetku, hranic,  zajištění bezpečnosti apod. Jeho hlavní předností je možnost rychlého nasazení, resp. vysunutí a uvedení z transportního do pracovního stavu. Vysouvání a zasouvání strážní věže zajišťuje hydraulický zvedací mechanismus. Použití kontejneru je možné pouze po připojení na síť rozvodů elektrické energie nebo mobilní elektrocentrálu.

Kontejnery nouzového přežití

Kontejner nouzového přežití (KNP) je určen pro malé odloučené jednotky a skupiny (do 30 osob) v rámci integrovaného záchranného systému (IZS), ozbrojených složek a humanitárních organizací. Primárně slouží pro zajištění zázemí štábu velitele a zasahujících členů IZS. Lze jej rovněž využít k zajištění nouzového přežití minimálně 30 osob.

Jedná se o výsuvný kontejner ISO 1C s bočními výsuvy. Přechod z transportního do funkčního stavu je prováděn mechanicky.

KNP je vybaven elektrocentrálou, nádrží na pitnou vodu a nádrží na odpadní vodu a samostatným vodním hospodářstvím. Proto ho lze použít i v oblastech bez možnosti napojení na inženýrské sítě. Kontejner rovněž umožňuje čerpání odpadní vody do vzdálených odpadních jímek. V rozvinutém stavu může napájet další připojená zařízení do maximálního výkonu elektrocentrály. V případě, že kontejner je v transportním stavu, je možno využít plný výkon elektrocentrály pro pohon jiných zařízení.

Chladírenské kontejnery ISO 1C

Kontejner je primárně určen k uskladnění a přepravě balených a nebalených potravin. Dále skladování krve, zdravotnického materiálu a materiálů vyžadujících skladování v určitém tepelném režimu.

Činnost kontejneru zajišťuje vestavěný dieselagregát s možností připojení na stálou el. síť.

Konstrukce kontejneru s chladicím agregátem zabezpečuje vnitřní provozní teplotu v rozmezí -18°C až +3°C při venkovních teplotách vzduchu -32°C až +49°C.

Kontejner je vyráběn ve dvou modifikacích jako jednokomorový a dvoukomorový.

Polní kuchyně v kontejnerech ISO 1C - Varna a Výdejna

Polní kuchyně kontejnerového typu umístěná ve dvou kontejnerech ISO 1C je určena k přípravě, uchování a výdeji 250 jídel 3x denně v polních podmínkách. Činnost polní kuchyně je možná pouze po připojení na stálou síť rozvodů elektrické energie nebo na mobilní zdroj elektrické energie (elektrocentrálu), na zdroj pitné vody (stacionární nebo mobilní) a na sanitární kontejnery ISO 1CX – septik. Ke kontejneru Varna přísluší stanový přístřešek, určený jako přípravna potravin a ke kontejneru Výdejna stanový přístřešek, ve kterém se nachází pochozí lávka určená pro výdej jídel. Oba kontejnery jsou vybaveny klimatizačními jednotkami.

Mobilní doktor - sestava kontejnerů ISO

Pracoviště Mobilní doktor je plně samostatné mobilní zdravotnické pracoviště pro poskytování lékařské péče v polních podmínkách. Je tvořeno zdravotnickým kontejnerem (výsuvný kontejner ISO 1CC), který je umístěn na automobilovém podvozku, a logistickým kontejnerem, který je umístěn na připojeném kontejnerovém přívěsu. Pracoviště umožňuje provádět lékařské výkony zaměřené na opatření neodkladná k záchraně raněných nebo nemocných. Tato opatření zahrnují především:

  • výkony chirurgického charakteru;
  • léčebné výkony nechirurgického charakteru;
  • resuscitaci raněných a zasažených;

Pracoviště může fungovat ale i jako:

  • jednotka intenzivní péče;
  • zařízení praktického lékaře
  • specializované zařízení – gynekolog, dermatolog, oftalmolog apod.

Logistická část pracoviště je určena pro přepravu spotřebního zdravotnického materiálu, logistického materiálu, je v ní uložen nafukovací stan sloužící jako přípravné pracoviště, dále zahrnuje elektrocentrálu a vodní hospodářství. Pracoviště je tak zcela autonomní a je schopno provozu v podstatě kdekoliv bez jakýchkoliv externích přípojek.

Ubytovací kontejnery ISO 1C s balistickou ochranou

Jedná se o ubytovací kontejner rozměrů ISO 1C, který je určen pro ubytování osob v polních podmínkách s balistickou a protivýbuchovou ochranou. Kontejner zabezpečuje denní a noční odpočinek maximálně 4 osob.

Obvodový plášť  splňuje požadavky na ochranu proti mírnějšímu prostředku ohrožení podle Level M1 přílohy A k AEP-55 (C) VOL 2, Postupy pro hodnocení úrovně ochrany obrněných vozidel – Ohrožení minami, STANAG 4569, Ed. 3

Kontejner zabezpečuje ochranu proti improvizovanému prostředku ohrožení (IED) definovanému explozí kulové nálože 15 kg TNT ve vzdálenosti 15 m od boční stěny kontejneru při výšce nálože 1 m nad vodorovnou rovinou terénu společnou pro IED a kontejner.

Zdravotnické moduly pro polní nemocnice - kontejnery ISO 1C​

– lékárna – výdejna léčiv – slouží ke skladování, evidenci, výdeji léčiv a spotřebního zdravotnického materiálu pro jednotlivá pracoviště v polních podmínkách

– sklad zdravotnického materiálu  – nezbytná součást komplexu lékárny sloužící ke skladování a výdeji léčiv a zdravotnického materiálu pro jednotlivá pracoviště polní nemocnice v polních podmínkách

Kontejner ISO 1C - sterilizace

Zdravotnické kontejnery – sterilizace (sterilizovna) – je nezbytnou součástí komplexu zdravotnických modulů pro polní nemocnice a slouží k zajištění sterilizace materiálu a zdravotnických prostředků dle platných hygienických a provozních norem.

Ostatní kontejnery ISO pro vojenské užití      

Vojenské kontejnery ISO určené pro nasazení v polních podmínkách, které slouží např. jako velitelská centra, kanceláře, dílny pro všeobecné použití, operační centra pro nasazení v případě živelných a jaderných katastrof, datová úložiště, prádelny, sklady, apod.

Kontejner ISO 1C – nádrž na pitnou vodu

Kontejner je určen k plnění, skladování, výdeji a k přepravě pitné vody z prověřených zdrojů o objemu  8m3 se spotřebou do 48 hodin. Plnění pitnou vodou je zajištěno třemi na sobě nezávislými způsoby – plnění tlakovou vodou, plnění z mobilních pojízdných prostředků k tomuto účelu vybavených výtlačným mechanismem nebo čerpání z prověřených zdrojů, které nejsou vybaveny výtlačným mechanismem. K výdeji pitné vody slouží 4 nezávislá spotřební místa, z toho 3 jsou na studenou vodu 8°C a jedno je na teplou vodu 50°C až 60°C. Kontejner je klimatizován (vytápění/chlazení) s možností nastavení požadované teploty vnitřního prostředí a je vybaven integrovanou elektrocentrálou pro všechna zařízení, která je schopná pracovat i při přesunu kontejneru.

Kontejnery ISO 1CC - sendvičové

Vojenské kontejnery slouží jako součást velitelského stanoviště. Kontejner tvoří nosný rám, který je žárově zinkovaný, a stěny ze sendvičových panelů. Kontejner svými rozměry odpovídá kontejnerům ISO 1CC.

Sanitární kontejnery ISO 1C

Sanitární kontejnery slouží k zabezpečení základních hygienických potřeb osob v polních podmínkách. Mohou být konfigurovány jako WC, sprchy, případně jejich libovolná kombinace.

Kontejnerové nástavby ZIL

Kontejnerová nástavba na nákladní automobil ZIL 131 je navržena jako mobilní elektronické zařízení. Vnitřek kontejneru je příčkou s dvojitými posuvnými dveřmi rozdělen na dva nestejné prostory. Větší klimatizovaná místnost je určena pro technologii, menší místnost s vchodovými dveřmi je určena pro obsluhu.

Víceúčelové kontejnery pro HZS

Jedná se o kontejnery „skříňového“ provedení. Skříň je vyrobena jako svařovaná ocelová konstrukce s antikorozně upraveným povrchem a s hliníkovými plechy. Pojezdové válečky jsou pogumované a umožňují manipulaci na povrchově upravených podlahách v garážových prostorách.

Rám kontejneru je proveden v souladu s nakládacím mechanismem jednoramenného nosiče CTS 05-37-S s výškou háku pro závěsné oko kontejneru 1 000 mm.

Kontaktujte nás

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro sestavení individuální nabídky.