LR pixel

Elektromobilita ve VARIEL, a.s.

V rozmezí let 2017 – 2018 společnost VARIEL, a.s. realizovala projekt Elektromobilita v programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 – 2021). Implementace inovativní technologie čisté mobility do společnosti proběhla prostřednictvím pořízení 5ti ks nákladních elektromobilů v kategorii L7e, speciálně upravených pro potřeby strojírenské společnosti.

S odstupem času lze dosavadní, několikaletý provoz v podobě každodenního užívání elektromobilů zhodnotit pozitivně. Elektromobily jsou primárně určeny pro přepravu osob a materiálu v rámci rozsáhlého výrobního areálu VARIEL, a.s. a přilehlého okolí (cesty na poštu, úřady, řešení operativy v okolí apod.). Rozlehlost areálu je na délku více jak 700 m, přičemž budovy jsou rozmístěny nerovnoměrně. Tento fakt zapříčiňoval časové ztráty zaměstnanců a nižší efektivitu zaměstnanců při jejich přesunech v rámci výrobních objektů. Došlo k úspoře pohonných hmot, snížení provozních nákladů, rovněž došlo ke zvýšení produktivity/efektivity práce zaměstnanců.

Název programu:                OP PIK – nízkouhlíkové technologie – elektromobilita
Název projektu:                   Pořízení speciálních malých osobních a pracovních elektromobilů
Jméno žadatele:                 VARIEL, a.s.
Termín realizace:                2017 – 2018
Způsobilé výdaje:                1.113.000 Kč
Výše dotace:                        723.450 Kč