LR pixel

Armádní kontejnery

 • Kontejnery nouzového přežití
 • Výsuvný kontejner ISO 1 DD – strážní věž
 • Chladírenské kontejnery ISO 1C
 • Kontejnery ISO pro armádní užití
 • Polní kuchyně v kontejnerech ISO 1C – Varna a Výdejna
 • Ubytovací kontejnery ISO 1c s balistickou ochranou
 • Kontejner ISO 1C – nádrž na pitnou vodu
 • Kontejnery ISO 1CC – sendvičové 
 • Sanitární kontejnery ISO 1C
 • Kontejnerové nástavby ZIL
 • Víceúčelové kontejnery pro HZS

Kontejnery nouzového přežití

Kontejner nouzového přežití (KNP) je určen pro malé odloučené jednotky a skupiny (do 30 osob) v rámci integrovaného záchranného systému (IZS), ozbrojených složek a humanitárních organizací. Primárně slouží pro zajištění zázemí štábu velitele a zasahujících členů IZS. Lze jej rovněž využít k zajištění nouzového přežití minimálně 30 osob.

Jedná se o výsuvný kontejner ISO 1C s bočními výsuvy. Přechod z transportního do funkčního stavu je prováděn mechanicky.

KNP je vybaven elektrocentrálou, nádrží na pitnou vodu a nádrží na odpadní vodu a samostatným vodním hospodářstvím. Proto ho lze použít i v oblastech bez možnosti napojení na inženýrské sítě. Kontejner rovněž umožňuje čerpání odpadní vody do vzdálených odpadních jímek. V rozvinutém stavu může napájet další připojená zařízení do maximálního výkonu elektrocentrály. V případě, že kontejner je v transportním stavu, je možno využít plný výkon elektrocentrály pro pohon jiných zařízení.

Výsuvný kontejner ISO 1 DD – strážní věž

Armádní kontejnery ISO 1DD WATCH TOWER je speciální kontejner určený pro použití v armádě, v polních kempech, v zahraničních misích, při ubytování odloučených jednotek, k ochraně majetku, hranic,  zajištění bezpečnosti apod. Jeho hlavní předností je možnost rychlého nasazení, resp. vysunutí a uvedení z transportního do pracovního stavu. Vysouvání a zasouvání strážní věže zajišťuje hydraulický zvedací mechanismus. Použití kontejneru je možné pouze po připojení na síť rozvodů elektrické energie nebo mobilní elektrocentrálu.

Kontejner je primárně určen k uskladnění a přepravě balených a nebalených potravin. Dále skladování krve, zdravotnického materiálu a materiálů vyžadujících skladování v určitém tepelném režimu.

Činnost kontejneru zajišťuje vestavěný dieselagregát s možností připojení na stálou el. síť.

Konstrukce kontejneru s chladicím agregátem zabezpečuje vnitřní provozní teplotu v rozmezí -18°C až +3°C při venkovních teplotách vzduchu -32°C až +49°C.

Kontejner je vyráběn ve dvou modifikacích jako jednokomorový a dvoukomorový.

Kontejnery ISO pro armádní užití      

Armádní kontejnery ISO určené pro nasazení v polních podmínkách, které slouží např. jako velitelská centra, kanceláře, dílny pro všeobecné použití, operační centra pro nasazení v případě živelných a jaderných katastrof, datová úložiště, prádelny, sklady, apod.

Polní kuchyně v kontejnerech ISO 1C - Varna a Výdejna

Polní kuchyně kontejnerového typu umístěná ve dvou kontejnerech ISO 1C je určena k přípravě, uchování a výdeji 250 jídel 3x denně v polních podmínkách. Činnost polní kuchyně je možná pouze po připojení na stálou síť rozvodů elektrické energie nebo na mobilní zdroj elektrické energie (elektrocentrálu), na zdroj pitné vody (stacionární nebo mobilní) a na sanitární kontejnery ISO 1CX – septik. Ke kontejneru Varna přísluší stanový přístřešek, určený jako přípravna potravin a ke kontejneru Výdejna stanový přístřešek, ve kterém se nachází pochozí lávka určená pro výdej jídel. Oba kontejnery jsou vybaveny klimatizačními jednotkami.

Ubytovací kontejnery ISO 1C s balistickou ochranou

Jedná se o ubytovací kontejner rozměrů ISO 1C, který je určen pro ubytování osob v polních podmínkách s balistickou a protivýbuchovou ochranou. Kontejner zabezpečuje denní a noční odpočinek maximálně 4 osob.

Obvodový plášť  splňuje požadavky na ochranu proti mírnějšímu prostředku ohrožení podle Level M1 přílohy A k AEP-55 (C) VOL 2, Postupy pro hodnocení úrovně ochrany obrněných vozidel – Ohrožení minami, STANAG 4569, Ed. 3

Kontejner zabezpečuje ochranu proti improvizovanému prostředku ohrožení (IED) definovanému explozí kulové nálože 15 kg TNT ve vzdálenosti 15 m od boční stěny kontejneru při výšce nálože 1 m nad vodorovnou rovinou terénu společnou pro IED a kontejner.

Kontejner ISO 1C – nádrž na pitnou vodu

Kontejner je určen k plnění, skladování, výdeji a k přepravě pitné vody z prověřených zdrojů o objemu  8m3 se spotřebou do 48 hodin. Plnění pitnou vodou je zajištěno třemi na sobě nezávislými způsoby – plnění tlakovou vodou, plnění z mobilních pojízdných prostředků k tomuto účelu vybavených výtlačným mechanismem nebo čerpání z prověřených zdrojů, které nejsou vybaveny výtlačným mechanismem. K výdeji pitné vody slouží 4 nezávislá spotřební místa, z toho 3 jsou na studenou vodu 8°C a jedno je na teplou vodu 50°C až 60°C. Kontejner je klimatizován (vytápění/chlazení) s možností nastavení požadované teploty vnitřního prostředí a je vybaven integrovanou elektrocentrálou pro všechna zařízení, která je schopná pracovat i při přesunu kontejneru.

Kontejnery ISO 1CC - sendvičové

Armádní kontejnery slouží jako součást velitelského stanoviště. Kontejner tvoří nosný rám, který je žárově zinkovaný, a stěny ze sendvičových panelů. Kontejner svými rozměry odpovídá kontejnerům ISO 1CC.

Sanitární kontejnery ISO 1C

Sanitární kontejnery slouží k zabezpečení základních hygienických potřeb osob v polních podmínkách. Mohou být konfigurovány jako WC, sprchy, případně jejich libovolná kombinace.

Kontejnerové nástavby ZIL

Kontejnerová nástavba na nákladní automobil ZIL 131 je navržena jako mobilní elektronické zařízení. Vnitřek kontejneru je příčkou s dvojitými posuvnými dveřmi rozdělen na dva nestejné prostory. Větší klimatizovaná místnost je určena pro technologii, menší místnost s vchodovými dveřmi je určena pro obsluhu.

Víceúčelové kontejnery pro HZS

Jedná se o kontejnery „skříňového“ provedení. Skříň je vyrobena jako svařovaná ocelová konstrukce s antikorozně upraveným povrchem a s hliníkovými plechy. Pojezdové válečky jsou pogumované a umožňují manipulaci na povrchově upravených podlahách v garážových prostorách.

Rám kontejneru je proveden v souladu s nakládacím mechanismem jednoramenného nosiče CTS 05-37-S s výškou háku pro závěsné oko kontejneru 1 000 mm.

Kontaktujte nás

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro sestavení individuální nabídky.