Variel - akciová společnost

Variel, a. s. - Český jazyk Variel, a. s. - العربية Variel, a. s. - Deutsch Variel, a. s. - English Variel, a. s. - Español Variel, a. s. - Français Variel, a. s. - Русский

Uprchlický tábor

>


     Uprchlický tábor je dočasně postavený tábor pro potřeby uprchlíků V uprchlických táborech mohou žít statisíce až miliony lidí. Obvykle jsou postaveny a spravovány vládou, Spojenými národy nebo mezinárodními (např. Červený kříž) či nevládními organizacemi

Obecné poznámky:

-          minimální prostor pro rozvinutí: 170 x200 m, rovná plocha

-          kapacita tábora: 1044 lůžek – z toho:

                                  1000 v ubytovací části

           40 na lůžkových odděleních

           4 na infekčním oddělení

-          personál tábora: 55 osob – z toho:    

           2 lékaři

           5 střední zdravotnický personál (sestry)

           7 administrativa a správa tábora (vedení, zásobování, evidence, ubytování)

           17 kuchyňský blok

           10 prádelna

           14 provoz tábora (PHM, el. energie, vodní a odpadové hospodářství, údržba, úklid, sklady)

 

Před rozmístěním budou nutné ženijní úpravy terénu (vykopání děr pro jímky, vyrovnání ploch pro koridory, zpevnění ploch pro jízdu vozidel uvnitř kempu, odstranění případných křovin či stromů apod.). Celý prostor tábora může být oplocen. Bude vybudován jeden vjezd do areálu tábora s kontrolním stanovištěm vstupu – check pointem. Ostraha tábora, udržování pořádku a kontrola vstupu a vjezdu bude zabezpečena prostředky a silami provozovatele – není součástí řešení.  

Ve všech sprchových a kombinovaných sanitárních kontejnerech a rovněž v jednotlivých ambulancích je k dispozici teplá voda. Zásoba PHM 10 m3 + nádrže EC a nezávislých topení jsou dostatečné na 48 h provozu. Součástí tábora je cisternový automobil na dovoz a distribuci PHM, který zajistí provozovatel. Zásoby vody činí 90 m3 v deseti zásobnících, který při naplněné kapacitě tábora postačí na 24 h provozu.

Tekuté odpady budou shromažďovány v kontejnerových jímkách. Součástí tábora je cisternový automobil na čerpání a odvoz tekutých odpadů z jímek – zajistí provozovatel včetně likvidace odpadní vody (není součástí řešení). Tuhý komunální odpad z celého tábora bude shromažďován v kontejnerech ISO1C– jeho odvoz a likvidaci zajistí provozovatel svými prostředky. Tekutý i pevný nebezpečný a biologický odpad (chemikálie, zbytky PHM, obvazový materiál apod.) bude ukládán v uzavíratelných nádobách a skladován v kontejnerech ISO1C– jeho odvoz a likvidaci zajistí provozovatel svými prostředky. Variantně je možné celý tábor doplnit mobilní spalovnou tuhého komunálního i nebezpečného odpadu v kontejneru ISO1C, čímž bude zajištěna i ekologická likvidace.

Součástí tábora je heliport pro přistávání vrtulníků. Po celém areálu budou vybudovány komunikace pro průjezd zásobovacích a přepravních vozidel. Pro parkování vozidel a umístění prázdných přepravních kontejnerů je vybudována odstavná plocha uvnitř areálu. Pro vedení kabelů nebo potrubí přes komunikace budou použity přejezdové můstky nebo zpevněné kanály zasypané v zemi.

Základní údržba prostředků a vybavení polní nemocnice bude zajištěna dílnou vybavenou obecnými prostředky pro údržbu a opravy (nářadí, svářečky, pájky, lepící soupravy, elektromateriál, instalatérský materiál, základní ND) – obsluha 3 pracovníci zajišťující provoz tábora (zámečník + instalatér + elektrikář).

 

Části uprchlického tábora

 

 Přijímací středisko:

-          vytvořeno z nafukovací haly a dvou skladovacích kontejnerů

-          slouží k přijetí a registraci osob a jejich rozdělení do jednotlivých částí tábora

-          osoby jsou vybaveny registračními kartami

 

Ubytovací blok - uprchlíci:

-          určen k ubytování a provádění základní hygieny osob

-    ubytování v nafukovacích halách s 50 lůžky (lehátky), sousední lůžka oddělena malými skříňkami na osobní věci ubytovaných

-          je možné oddělit muže a ženy, případně ženy s dětmi

-          kapacitu lůžek lze navyšovat přidáním dalších stanových modulů nebo celých stanů

 

Ubytovací blok - personál:

-          určen pro ubytování veškerého personálu tábora

-          součástí jsou kanceláře správy a vedení tábora a administrativní prostory

 

Prádelna:

-      samostatná část tábora pro praní, sušení, žehlení a skladování zdravotnického, ložního a kuchyňského prádla a rovněž osobního prádla všech osob

 

Zdravotní středisko:

-          je určeno pro řešení náhlých kolapsů, poranění, lehkých forem nemocí

-          ambulance praktického lékaře je doplněna výbavou pro drobné chirurgické zákroky

 

Kuchyňský a stravovací blok

-      samostatná část tábora pro přípravu cca 1100 teplých jídel 2x denně a přípravu stejného množství studených jídel 1x denně

-     3 jídelny pro ubytované osoby + 1 jídelna pro personál – samostatné vstupy, vybaveny stolky a židlemi nebo lavicemi

 

Energetický blok

-          zajištění el. energie pro celý areál tábora

Novinky

03.06. 2015

Pálení na CNC stroji TruLaser Tube 7000

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v minulých týdnech uvedli do provozu nové moderní strojní CNC... Více »

29.05. 2015

Strojní vybavení 2015

Aktualizováno strojní vybavení společnosti. Najdete ho v sekci Produkty, Dokumenty nebo na hlavní stránce. Více »

06.02. 2015

GibbsCAM

K programování CNC obráběcích strojů používáme GibbsCAM. Rodina produktů GibbsCAM podporuje úplnou škálu obráběcích strojů od základních frézovacích soustružnických center... Více »

Archiv novinek »
EU THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE
© 2006 - 2019 VARIEL a. s.
Vyrobilo Bigstudio.cz