Variel - akciová společnost

Variel, a. s. - Český jazyk Variel, a. s. - العربية Variel, a. s. - Deutsch Variel, a. s. - English Variel, a. s. - Español Variel, a. s. - Français Variel, a. s. - Русский

Technologické kontejnery GSM

>

Technologické kontejnery Variel jsou určeny především pro instalaci telekomunikačních, monitorovacích, navigačních, sdělovacích, zabezpečovacích a jiných technologických zařízení, která chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy, poškozením nebo zcizením, případně před manipulací nepovolanými osobami. Materiály použité při jejich výrobě zaručují vysokou životnost při minimálních nárocích na údržbu.

Použití technologických kontejnerů je vhodné především tam, kde je z technických či ekonomických důvodů nezbytné operativně řešit potřebu rychlého uvedení instalovaného zařízení do provozu (podstatně se např. zjednodušuje stavební řízení). Zcela nezbytné je použití kontejnerů v takových případech, kde se předpokládá budoucí nutnost přemístění technologie na jiné stanoviště. Pevná a odolná konstrukce technologických kontejnerů Variel umožní takovou přepravu bez nutnosti nákladné demontáže instalované technologie.

Předpokládaná životnost kontejnerů Variel je minimálně 30 let.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ TECHNOLOGICKÝCH KONTEJNERŮ

Konstrukce kontejneru Variel vyhovuje současným ekologickým požadavkům a všechny jeho části jsou řešeny v souladu s platnými normami a příslušnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

Nosnou konstrukci kontejneru tvoří ocelový žárově zinkovaný svařenec z ohýbaných profilů. Skládá se z nosného spodního rámu a z horního rámu. Rámy jsou vzájemně propojeny stojinami z tenkostěnných profilů.

Podlaha kontejneru je zpevněna nosnou ocelovou konstrukcí. Z vnější strany je opláštěná ocelovým pozinkovaným plechem, z vnitřní strany je tvořena vodovzdornou překližkou a podlahovou krytinou PVC. Tepelnou izolaci podlahy tvoří vrstva minerální plsti.

Stěny jsou z vnější i vnitřní strany opláštěny profilovým pozinkovaným plechem, který se lakuje v odstínu dle přání zákazníka. Tepelná izolace je tvořena minerální plstí tl. 80 mm; standardní součinitel prostupu tepla k = 0,5 W/m2K. Vnitřní prostor stěn je možno doplnit výztuhami pro uchycení technologií.

Strop je tvořen izolačními panely tl. 80 mm. Panely jsou usazeny v horním rámu a tvoří tak pohledovou stranu stropu.  

Střecha je monolitická ze skelného laminátu tl. 4 mm. Touto koncepcí se stává prakticky bezúdržbovou. Možné zatížení střechy činí 150 kg/m2. 

Dveře jsou ocelové, izolované, v protipožárním provedení, s možností instalace tříbodového zavírání. Dveře jsou zajištěny proti vysazení.   

Elektroinstalace. Rozvody elektrické instalace jsou provedeny kabely CYKY uloženými v kabelových kanálech. Připojení na rozvodnou síť se provádí na místě určení pevným přívodem vedeným podlahou kontejneru. Jištění jednotlivých silových obvodů je instalováno v jistícím rozvaděči. Ochrana před účinky statické a atmosférické elektřiny je řešena dle ČSN 34 1390 čl. 20. Na přání zákazníka je možné změnit elektroinstalaci podle použité technologie v kontejneru. 

Příslušenství může být dodáno samostatně nebo může být součástí objednávky kontejneru. 

Jedná se o:

 • ochranné ocelové žárově zinkované pochozí rošty,
 • podpěry pod kontejner (výška 250 mm - lze připojit nástupní schod),
 • podpěry pod kontejner (výška 400 mm - lze připojit univerzální schody),
 • schod nástupní (pro kontejner usazený 250 mm nad terén),
 • schody nástupní - dva stupně (pro kontejner usazený 400 mm nad terén),
 • schody univerzální s plošinou (pro kontejner usazený 400 mm nad terén); tři varianty - přímé, levé a   pravé,
 • obložení kontejneru dřevěnými palubkami a osazení sedlovou střechou (použití tam, kde je požadováno začlenění kontejneru do krajiny, respektive přírody). 

KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY

Kontejnery lze na přání zákazníka upravovat nejen drobnými, ale i podstatnějšími vnějšími zásahy do jejich konstrukce.

Příklady:

 • atypické rozměry kontejneru,
 • oddělené uživatelské prostory s vlastními vstupy a se společnou nebo samostatnou elektroinstalací, klimatizací apod.,
 • kontejner s konstrukcí a opláštěním z nerez plechu (do extrémně náročného prostředí),
 • vnější opláštění hliníkovým plechem nebo dřevěnými palubkami,
 • střecha z pozinkovaného nebo nerez plechu,
 • sedlová střecha s taškami nebo šindelem,
 • změna tepelně izolačních vlastností kontejneru. 

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

Základní verze kontejnerů lze doplnit různými prvky nadstandardní výbavy.

Příklady:

 • základní elektrickou instalaci je možné na přání zákazníka doplnit či změnit podle potřeb instalované technologie. Po dohodě se zákazníkem je možné instalovat části nebo jednotlivé celky vlastní technologie,
 • pro udržování ideálních provozních podmínek instalované technologie se kontejnery zpravidla doplňují klimatizátory a přímotopnými panely,
 • kontejnery mohou být doplněny případně i zabezpečovacím zařízením, napáječi, nouzovými zdroji apod.,
 • vnitřní vybavení je vždy řešeno individuálně dle přání zákazníka (např. rámy baterií, rošty na uchycení kabelů atd.). Pro speciální účely mohou být kontejnery doplněny např. antistatickou podlahou,
 • laminátová střecha může být proti poškození (např. padajícím ledem z anténního stožáru) chráněna ochranným roštem. Dále je možno dodat pochozí rošty, jež slouží pro uchycení anténních systémů,
 • v případě speciálního požadavku lze povrch kontejneru upravit například umělou omítkou, obložit dřevem, doplnit sedlovou střechou apod. tak, aby kontejner svým vzhledem co nejméně rušil v prostředí, kde bude instalován,
 • součástí dodávky kontejnerů mohou být i trubkové anténní stožáry o délkách 6 až 12 m včetně držáků pro uchycení ke stěně kontejneru.

ZÁKLADNÍ TYPOVÁ ŘADA

Kontejnery jsou vyráběny v několika rozměrových variantách a v řadě speciálních úprav. Jednotlivé typy vycházejí ze stejného konstrukčního základu, jsou však maximálně přizpůsobovány individuálním přáním zákazníků. Zpravidla je pro každého nového zákazníka připraven nový typ kontejneru s řadou dílčích úprav.

Kontejnery se vyrábí v rozměrových variantách lišících se délkou při standardní šířce 2436 mm a výšce 3120 mm. Běžně používané délky kontejnerů jsou 3, 4 a 6 metrů (dle přání zákazníka však lze vyrobit i kontejnery atypických rozměrů).

SESTAVNÉ KONTEJNERY

Zvláštním typem technologických kontejnerů jsou kontejnery sestavné. Umožňují umístění technologie především na půdy a střechy výškových budov. Na místo určení se přepravují po částech v demontovaném stavu a montáž se provádí na místě. Snížená hmotnost kontejnerů umožňuje jejich umístění i na podklad s nižší únosností.

Konstrukce sestavných kontejnerů se skládá z ocelového spodního děleného rámu, rohových stojin a stropních nosníků, které se na místě smontují v ocelový skelet. Podlaha je tvořena izolačními panely tl. 80 mm, vodovzdornou překližkou a podlahovou krytinou PVC. Opláštění je provedeno izolačními panely tl. 80 mm. Sklolaminátová dělená střecha je uchycena šrouby k hornímu rámu. Spojení střešních dílů je utěsněno a tmeleno. Strop tvoří podhledové stropní panely tl. 80 mm. V čelní stěně kontejneru jsou zabudovány ocelové protipožární izolované dveře o rozměrech 800 mm x 1900 mm. Ve dveřích je instalován krytý větrací otvor. Celkové rozměry kontejneru mohou být upraveny dle přání zákazníka.

Sestavné kontejnery se vyrábí ve stejných standardních rozměrech jako kontejnery pevné a lze je rovněž vybavit stejným příslušenstvím a nadstandardní výbavou.

MANIPULACE A USAZENÍ KONTEJNERŮ

Usazení kontejnerů je možné na zpevněnou plochu (beton, železobetonové panely, apod.) nebo na betonové patky, případně betonové pásy vybudované dle příslušné dokumentace. Manipulace s kontejnery se provádí vysokozdvižným vozíkem nebo autojeřábem příslušné nosnosti za pomoci úchytných bodů na spodním rámu kontejneru a manipulačních pásů.          

Typ kontejneru

Rozměry v mm

Hmotnost v kg

D1

D2

V1

V2

V3

Š1

Š2

Š3

vnitřní délka

vnější délka

vnitřní výška

vnější výška

vnější výška přes rošt

vnitřní šířka

vnější šířka

vnější šířka přes rošt

K37 2800 3000

2710

3120

3270

2236

2436

2656

2350

K47 3800 4000

2900

K67 5854 6054

3650

     

 


Stáhnout v PDF

Novinky

03.06. 2015

Pálení na CNC stroji TruLaser Tube 7000

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v minulých týdnech uvedli do provozu nové moderní strojní CNC... Více »

29.05. 2015

Strojní vybavení 2015

Aktualizováno strojní vybavení společnosti. Najdete ho v sekci Produkty, Dokumenty nebo na hlavní stránce. Více »

06.02. 2015

GibbsCAM

K programování CNC obráběcích strojů používáme GibbsCAM. Rodina produktů GibbsCAM podporuje úplnou škálu obráběcích strojů od základních frézovacích soustružnických center... Více »

Archiv novinek »
EU THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE
© 2006 - 2019 VARIEL a. s.
Vyrobilo Bigstudio.cz