Variel - akciová společnost

Variel, a. s. - Český jazyk Variel, a. s. - العربية Variel, a. s. - Deutsch Variel, a. s. - English Variel, a. s. - Español Variel, a. s. - Français Variel, a. s. - Русский

Polní nemocnice

>

     Polní  nemocnice je velká mobilní zdravotnická jednotka, která se dočasně stará o zraněné,  něž mohou být bezpečně transportováni do trvalého nemocničního zařízení. Tato koncepce byla převzata z vojenství  ( např. MASH: mobilní armádní chirurgické nemocnice )  a je nyní uplatňována v případech katastrof 

Obecné poznámky:

-          minimální prostor pro rozvinutí: 160 x180 m, rovná plocha

-          kapacita polní nemocnice: 208 lůžek – z toho:

192 na lůžkových odděleních

12 na infekčním oddělení

4 na JIP

-          personál nemocnice: 120 osob – z toho:       

22 lékařů

58 střední zdravotnický personál (sestry, laboranti, sterilizace, lékárníci)

13 administrativa a správa tábora (vedení, zásobování, evidence, ubytování)

7 kuchyňský blok

5 prádelna

15 provoz tábora (PHM, el. energie, vodní a odpadové hospodářství, údržba, úklid, sklady)


Před rozmístěním budou nutné ženijní úpravy terénu (vykopání děr pro jímky, vyrovnání ploch pro koridory, zpevnění ploch pro jízdu vozidel uvnitř kempu, odstranění případných křovin či stromů apod.). Celý prostor polní nemocnice bude oplocen. Bude vybudován jeden vjezd do areálu polní nemocnice s kontrolním stanovištěm vstupu – check pointem.

Prostory koridorů, nafukovacích stanů a hal i kontejnerů mohou být vytápěny a klimatizovány, na operačních sálech je zajištěno čištění a sterilizace vzduchu. Ve všech sprchových a kombinovaných sanitárních kontejnerech a rovněž v jednotlivých ambulancích a laboratořích je k dispozici teplá voda.

Zásoba PHM 10 m3 + nádrže EC a nezávislých topení jsou dostatečné na 48 h provozu. Součástí nemocnice je cisternový automobil na dovoz a distribuci PHM, které zajistí provozovatel. Zásoby vody činí 81 m3 v devíti zásobnících, které při naplněné kapacitě polní nemocnice postačí na 48 h provozu. Součástí nemocnice je cisternový automobil na dovoz a distribuci pitné vody, který zajistí provozovatel.

Tekuté odpady budou shromažďovány v kontejnerových jímkách. Součástí nemocnice je cisternový automobil na čerpání a odvoz tekutých odpadů z jímek, který zajistí provozovatel včetně likvidace odpadní vody (není součástí řešení). Tuhý komunální odpad z celé nemocnice bude shromažďován v kontejnerech ISO1C– jeho odvoz a likvidaci zajistí provozovatel svými prostředky. Tekutý i pevný nebezpečný a biologický odpad (laboratorní vzorky, chemikálie, lidské tkáně, zbytky PHM, obvazový materiál apod.) bude ukládán v uzavíratelných nádobách a skladován v kontejnerech ISO1C– jeho odvoz a likvidaci zajistí provozovatel svými prostředky.

Součástí polní nemocnice je heliport pro přistávání zdravotnických i zásobovacích vrtulníků. Po celém areálu budou vybudovány komunikace pro průjezd zdravotnických, zásobovacích a přepravních vozidel. Pro parkování vozidel jsou vybudovány odstavné plochy uvnitř areálu.  Pro vedení kabelů nebo potrubí přes komunikace budou použity přejezdové můstky nebo zpevněné kanály zasypané v zemi.

      Základní údržba prostředků a vybavení polní nemocnice bude zajištěna dílnou vybavenou obecnými prostředky pro údržbu a opravy (nářadí, svářečky, pájky, lepící soupravy, elektromateriál, instalatérský materiál, základní ND) – obsluha 3 pracovníci zajišťující provoz tábora (zámečník + instalatér + elektrikář).


Zdravotnická část:

   a)      příjmová hala

b)      centrální koridor

c)      ambulantní část

d)     laboratorní část

e)      lékárna

f)       operační blok

g)      zázemí personálu

h)      sanitární blok pacientů

i)        lůžková část

j)        infekční část (izolace)

k)      márnice

 

Ubytovací blok – personál

-          určen pro ubytování veškerého personálu nemocnice

-          součástí jsou kanceláře správy a vedení tábora a administrativní prostory

 

Kuchyňský a stravovací blok

      -        samostatná část polní nemocnice pro přípravu cca 350 teplých jídel 2x denně a přípravu stejného množství studených jídel 1x denně 


Prádelna

      -        samostatná část polní nemocnice pro praní, sušení, žehlení a skladování zdravotnického, ložního, kuchyňského prádla a osobního prádla všech osob


Energetický blok

      -          zajištění el. energie pro celý areál nemocnice 

-          rozvody na jednotlivá pracoviště nemocnice jsou provedeny pomocí el.kabelů a rozbočnic 

Novinky

03.06. 2015

Pálení na CNC stroji TruLaser Tube 7000

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v minulých týdnech uvedli do provozu nové moderní strojní CNC... Více »

29.05. 2015

Strojní vybavení 2015

Aktualizováno strojní vybavení společnosti. Najdete ho v sekci Produkty, Dokumenty nebo na hlavní stránce. Více »

06.02. 2015

GibbsCAM

K programování CNC obráběcích strojů používáme GibbsCAM. Rodina produktů GibbsCAM podporuje úplnou škálu obráběcích strojů od základních frézovacích soustružnických center... Více »

Archiv novinek »
EU THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE
© 2006 - 2019 VARIEL a. s.
Vyrobilo Bigstudio.cz