Variel - akciová společnost

Variel, a. s. - Český jazyk Variel, a. s. - العربية Variel, a. s. - Deutsch Variel, a. s. - English Variel, a. s. - Español Variel, a. s. - Français Variel, a. s. - Русский

Dekontaminační komplex

>

     Dekontaminační komplex je objekt, který slouží k zabezpečení dekontaminace a který je k tomuto účelu vybaven technickými prostředky. Toto dekontaminační zařízení je vybudováno buď ve vhodných prostorech nebo v místě havárie v dekontaminačním prostoru s využitím mobilních technických prostředků pro dekontaminaci.

Obecné poznámky:

  -          minimální prostor pro rozvinutí: 50 x 100 m, rovná plocha

-          hodinová kapacita linky:  50 osob

                                          4 - 5 osob na nosítkách nebo vozíčku 

                        5 – 10 vozidel      

-          personál pro obsluhu linky: 25 osob – z toho:          

                        2 lékaři

                        5 střední zdravotnický personál (sestry)

                        7 chemičtí specialisté

                       11 rozvoz a obsluha linky

 

Před zahájením provozu nutno stanovit pravidla pro pohyb osob i techniky a vše vyznačit pomocí cedulí s piktogramy (osoby) a dopravními značkami nebo semafory (vozidla).  Ostraha linky, regulace vstupu osob a vjezdu vozidel bude zabezpečena prostředky a silami provozovatele – není součástí řešení.

Zabezpečení dovozu čisté vody a odvozu kontaminované vody + její likvidace zajistí provozovatel vlastními prostředky a silami na vyžádání vedoucího pracoviště dekontaminace.  Kontaminovaná voda bude shromažďována v kontejnerových zásobnících. Kontaminované oděvy a další nebezpečný odpad (chemikálie apod.) budou ukládány v uzavíratelných nádobách a skladovány ve sběrných místech – jejich odvoz a likvidaci zajistí provozovatel svými prostředky a silami.

Pro vedení kabelů nebo potrubí přes komunikace budou použity přejezdové můstky nebo zpevněné kanály zasypané v zemi.

Průchod osob: zjištění úrovně zamoření, odstranění dekontaminovaného oděvu, sprchování v dekontaminačních sprchách, mytí vodou, osušení, obléknutí nového oděvu, výstupní lékařská prohlídka, rozřazení pro další odsun (polní nemocnice, tábor infikovaných osob, uprchlický tábor nebo volný odchod)

Průjezd techniky: vjezd do první vany, oplach čistou vodou na prvním oplachovém rámu, přejezd ke druhému nástřikovému rámu, nástřik dekontaminační směsi, výjezd z první vany, pomalý přejezd ke druhé vaně s možnou technologickou zastávkou (dle nutné doby působení dekontaminační směsi), vjezd do druhé vany ke třetímu mycímu rámu, umytí celého vozidla, odjezd do stanoveného prostoru

Zdrojem elektrické energie je generátor potřebného výkonu umístěný v kontejneru ISO 1C. Rozvody na jednotlivá pracoviště linky jsou provedeny pomocí el. kabelů a rozbočnic.

 

 

 

 

Novinky

03.06. 2015

Pálení na CNC stroji TruLaser Tube 7000

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v minulých týdnech uvedli do provozu nové moderní strojní CNC... Více »

29.05. 2015

Strojní vybavení 2015

Aktualizováno strojní vybavení společnosti. Najdete ho v sekci Produkty, Dokumenty nebo na hlavní stránce. Více »

06.02. 2015

GibbsCAM

K programování CNC obráběcích strojů používáme GibbsCAM. Rodina produktů GibbsCAM podporuje úplnou škálu obráběcích strojů od základních frézovacích soustružnických center... Více »

Archiv novinek »
EU THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE
© 2006 - 2019 VARIEL a. s.
Vyrobilo Bigstudio.cz