Variel - akciová společnost

Variel, a. s. - Český jazyk Variel, a. s. - العربية Variel, a. s. - Deutsch Variel, a. s. - English Variel, a. s. - Español Variel, a. s. - Français Variel, a. s. - Русский

Armádní kontejnery

>

Armádní kontejnery slouží k zajištění základních potřeb vojenských jednotek v polních podmínkách. Vyrábí se v různých provedeních – např. sanitární buňka, sanitární buňka pro pacienty, varna a výdejna stravy, nádrž pitné vody, septik, chladírenský, skladový ap. Materiály použité při jejich výrobě zaručují vysokou životnost při minimálních nárocích na údržbu.

Vzhledem ke stále náročnějším požadavkům mobility armád jsou kontejnery ideálním řešením. Kromě snadné a rychlé přepravitelnosti nabízí i vysoký komfort a pohodlí pro jejich uživatele. Vzhledem ke svému širokému účelu použití je možno kontejnery využít i v jiných oblastech, např. u policie, hasičů a jiných bezpečnostních složek, eventuelně i v civilní sféře.

Armádní kontejnery jsou vyráběny v souladu s "Aprobací podniku na výrobu kontejnerů ISO" vydané ČLPR Praha (Germanischer Lloyd) ve shodě s technickými předpisy dle ČSN ISO 668, ČSN ISO 1161 a zkoušeny dle ČSN ISO 1496-1 pro síly vznikající při silniční, železniční a námořní přepravě. Všechny kontejnery jsou vybaveny štítky CSC. Kontejnery jsou manipulovatelné podle ČSN ISO 3874 všemi prostředky schválenými pro kategorii kontejnerů ISO řady 1.

Produkty v kategorii

Kontejner ALFONS

Kontejner Alfons je české řešení pro výrobu elektřiny v místech, kde není k dispozici elektrizační soustava.             Využívá obnovitelných zdrojů solární a větrné energie v kombinaci s dieselovým agregátem.                               Disponuje...

Armádní kontejner ISO 1CX - sanitární - septik

ZÁKLADNÍ POPIS Kontejner slouží k jímání odpadních vod z kontejnerů ISO 1C – buňka, buňka pro pacienty, varna, výdejna, přepravní nádrž pitné vody apod. a k odčerpávání odpadních vod fekálním automobilem.   Kontejner je vyroben na v souladu s “Aprobací podniku pro...

Armádní kontejner ISO 1C - přepravní nádrž pitné vody

ZÁKLADNÍ POPIS   Kontejner je určen ke skladování a k přepravě pitné vody na dopravních prostředcích vybavených pro přepravu kontejnerů ISO 1C. Plnění pitnou vodou může být zajištěno třemi na sobě nezávislými způsoby – plnění tlakem, plnění z mobilních...

Armádní kontejner ISO 1C pro specifický náklad

Kontejner ISO 1C pro specifický náklad je určen pro skladování a přepravu specifického zboží vyžadujícího klimatizované prostředí ve formě nepaletovaného stavu. Kontejner je vybaven speciálním vestavěným regálovým systémem s vysokou nosností a 12 ks vázacích bodů na...

Armádní kontejner ISO 1C - varna

ZÁKLADNÍ POPIS   Kontejner varna slouží spolu s kontejnerem výdejna stravy k přípravě a výdeji 200 jídel 3 x denně, přípravě a výdeji nápojů a k odběru a mytí použitého stolního nádobí v polních podmínkách. Činnost kontejnerů je možná po připojení na zdroj...

Armádní kontejner ISO 1C - výdejna stravy

ZÁKLADNÍ POPIS Kontejner výdejna stravy slouží spolu s kontejnerem varna k přípravě a výdeji 200 jídel 3x denně, přípravě a výdeji nápojů a k odběru a mytí použitého stolního nádobí v polních podmínkách. Činnost kontejnerů je možná po připojení na zdroj elektrické...

Armádní kontejner ISO 1C - sanitární buňka

ZÁKLADNÍ POPIS Kontejner slouží k provádění základních hygienických potřeb osob v polních podmínkách. Činnost kontejneru je možná po připojení na zdroj elektrické energie, zdroj pitné vody a sanitární kontejner ISO 1CX – septik. Je plně využitelný i pro potřeby...

Armádní kontejner ISO 1C - sanitární buňka pro pacienty

ZÁKLADNÍ POPIS Kontejner slouží k provádění základních hygienických potřeb osob v polních podmínkách. Činnost kontejneru je možná po připojení na zdroj elektrické energie, zdroj pitné vody a sanitární kontejner ISO 1CX – septik. Je plně využitelný i pro potřeby...

Armádní kontejner ISO 1C - chladírenský

Termický kontejner ISO 1C – chladící dvoukomorový s vlastním zdrojem je určen pro přepravu a skladování balených i nebalených potravin, včetně zboží podléhajícího rychlé zkáze, v mražené nebo chlazené formě. Termický kontejner je vybaven vlastním chladicím...

Armádní kontejner ISO 1C - zdrojová souprava

Kontejner ISO 1C – zdrojová souprava slouží jako zdroj elektrické energie, a to buď jako hlavní nebo záložní. Zdrojová souprava může pracovat samostatně nebo může být začleněna do určitého technologického celku. Provoz je možný v manuálním nebo automatickém...

Armádní kontejner ISO 1C se systémem DROPS

Společnost Variel rozšířila sortiment kontejnerů ISO o kontejnery se specifickou konstrukcí, jejíž součástí je integrovaný hák v čelní stěně kontejneru, který slouží k naložení kontejneru na přepravní prostředek. Prozatím jsou vyráběny pouze skladové kontejnery s...

Armádní kontejnery ISO 1C – mobilní velitelské stanoviště

Mobilní multifunkční velitelské stanoviště leteckého provozu je tvořeno sestavou kontejnerů ISO 1C společnosti Variel. Kontejnery slouží pro přepravu a skladování materiálu, pro výstavbu a zabezpečení práce systému a zároveň i jako klimatizovaná pracoviště. Mobilní...

Výsuvný kontejner vojenský - VKV

Základní popis Výsuvný kontejner ISO 1C byl vyvinut pro vojenský i civilní sektor s prioritním využitím pro speciální zástavby jednotlivých druhů vojsk, ozbrojených sil a integrovaných záchranných systémů. Jedná se o mechanicky oboustranně nebo jednostranně výsuvný...

Výsuvný kontejner vojenský velitelský - VKV-V

Základní popis Kontejner vychází z vývoje nové výsuvné konstrukce kontejnerů ISO 1C. Je určen pro práci 6-10 osob. Každá výsuvná část obsahuje tři pracoviště operátorů. Po rozložení kontejneru vznikne ve středové části další prostor pro možné umístění stolů za...

Výsuvný kontejner vojenský ubytovací - VKV-U

Základní popis Kontejner vychází z vývoje nové výsuvné konstrukce kontejnerů ISO 1C. Je určen pro ubytování 8 osob s veškerou výzbrojí uloženou ve skříních a úložných prostorech pod palandami. Palandy a skříně jsou umístěny ve výsuvných částech. Po rozložení...

Kontejner skladový - boční KV-SB

Základní popis Kontejner pro všeobecné použití s pasivním větráním je určen pro přepravu a skladování zboží všeobecného charakteru v paletované nebo nepaletované formě. Kromě běžných dvoukřídlých vrat v čelní stěně je kontejner vybaven i dvoukřídlými vraty po...

Kontejner skladový - s kanceláří, čelní KV-SK

Základní popis Kontejner pro všeobecné použití s pasivním větráním je navržen pro uskladnění a přepravu kusového, paletizovaného nebo jinak baleného materiálu a zboží. Kontejner je rozdělen na dvě části – sklad se sklápěcím regálovým systémem pro uložení kusového...

Balistický kontejner - KV-VZK

Základní popis Jedná se o zcela nový mobilní prvek na bázi kontejnerů ISO, splňující požadavky zařízení typu kolektivní ochrany. Tento prvek pod označením VZK (víceúčelový zodolněný kontejner) je balisticky zodolněný a zajišťuje ochranu před účinky působení ZHN. Je...

Repase kontejnerů

Kromě výroby nových kontejnerů společnost zajišťuje i opravy a kompletní repase. S ohledem na stupeň opotřebení, respektive poškození, je možno kontejner opravit tak, aby bez problémů dále plnil svoji původní funkci. Vzhledem k tomu, že naše společnost jako jediná v republice...

Příslušenství kontejnerů

Společnost VARIEL zajišťuje i dodávky příslušenství ke kontejnerům. Jedná se především o speciální manipulační podvozek, podpěrné patky, stohovací kužele ap.   Manipulační podvozek Manipulační podvozek byl vyvinut speciálně pro armádní potřeby. Je určen pro...

Dekontaminační linka

     Dekontaminační komplex je objekt, který slouží k zabezpečení dekontaminace a který je k tomuto účelu vybaven technickými prostředky. Toto dekontaminační zařízení je vybudováno buď ve vhodných prostorech (v místě havárie v dekontaminačním prostoru) s využitím...

Polní nemocnice

     Polní  nemocnice je velká mobilní zdravotnická jednotka, která se dočasně stará o zraněné,  něž mohou být bezpečně transportováni do trvalého nemocničního zařízení. Tato koncepce byla převzata z vojenství  ( např. MASH: mobilní armádní chirurgické nemocnice...

Uprchlický tábor

     Uprchlický tábor je dočasně postavený tábor pro potřeby uprchlíků V uprchlických táborech mohou žít statisíce až miliony lidí. Obvykle jsou postaveny a spravovány vládou, Spojenými národy nebo mezinárodními (např. Červený kříž) či nevládními...


Stáhnout v PDF

Novinky

03.06. 2015

Pálení na CNC stroji TruLaser Tube 7000

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v minulých týdnech uvedli do provozu nové moderní strojní CNC... Více »

29.05. 2015

Strojní vybavení 2015

Aktualizováno strojní vybavení společnosti. Najdete ho v sekci Produkty, Dokumenty nebo na hlavní stránce. Více »

06.02. 2015

GibbsCAM

K programování CNC obráběcích strojů používáme GibbsCAM. Rodina produktů GibbsCAM podporuje úplnou škálu obráběcích strojů od základních frézovacích soustružnických center... Více »

Archiv novinek »
EU THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE
© 2006 - 2019 VARIEL a. s.
Vyrobilo Bigstudio.cz