Variel - akciová společnost

Variel, a. s. - Český jazyk Variel, a. s. - العربية Variel, a. s. - Deutsch Variel, a. s. - English Variel, a. s. - Español Variel, a. s. - Français Variel, a. s. - Русский

Produkty

Poustevna

Tento projekt vznikl za spolupráce Mgr. Jiřího Příhody (autor), Ing. Petra Martinů (konzultant) a akciové společnosti Variel (výrobce). Jiří Příhoda, autor První z řady “Příbytků pro pobřeží” POUSTEVNA 2*. Na začátku je archetypální potřeba být bezpečně vysoko...

Armádní kontejnery

Armádní kontejnery slouží k zajištění základních potřeb vojenských jednotek v polních podmínkách. Vyrábí se v různých provedeních – např. sanitární buňka, sanitární buňka pro pacienty, varna a výdejna stravy, nádrž pitné vody, septik, chladírenský, skladový ap....

Kalová objemová čerpadla

  Čerpadla vhodná pro čerpání: užitkové vody, silně znečištěné vody, odpadních kalů, ropných látek, močůvky, kejdy, kapalných hnojiv atd.   Použití:   zemědělství (závlahy, čerpání výše uvedených médií), hasicí technika (dopravní...

Technologické kontejnery

Technologické kontejnery Variel jsou určeny především pro instalaci telekomunikačních, monitorovacích, navigačních, sdělovacích, zabezpečovacích a jiných technologických zařízení, která chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy, poškozením nebo zcizením,...

Výroba modelů, CNC obrábění

 Obrábění tvarově složitých výrobků ze: dřeva, pěn, plastů, neželezných kompozitů Výroba: modelů pro výrobu laminátů, modelů pro slévárny kovů, výrobu nábytkářských dílů, atd. Maximální rozměr obrobku: 6 000 x 3 000 x 1 200 (d x š x...

Technologické domky

Technologické domky jsou určeny pro instalaci telekomunikačních, monitorovacích, navigačních, sdělovacích, zabezpečovacích a jiných zařízení, televizních a rozhlasových vysílačů, rozvaděčů apod.

Mobilní kontejnery

Mobilní kontejnery jsou jednoduché a praktické obytné jednotky, které efektivně řeší přechodné potřeby ubytování, kanceláře, šatny, stravovací místnosti, hygienické potřeby aj. V porovnání s tradičními stavebními přívěsy nebo buňkami jsou moderní a velmi výhodné...

Kontejner ALFONS

Kontejner Alfons je české řešení pro výrobu elektřiny v místech, kde není k dispozici elektrizační soustava.             Využívá obnovitelných zdrojů solární a větrné energie v kombinaci s dieselovým agregátem.                               Disponuje...

Strojní vybavení společnosti 2015

Strojní zařízení a výrobní možnosti společnosti VARIEL poskytuje komplexní služby v oblasti obrábění plechu (z konstrukční a ušlechtilé oceli, slitin hliníku) pomocí CNC technologie, jako je dělení plechů, pálení plechů a profilů laserem, ohýbání a děrování. Dále...

Protipovodňové zábrany

Po celém světě dochází odjakživa k výskytu povodní. Jde o nevyhnutelný jev, kterému nelze předejít. V dnešní době je však již možné povodně s určitým (nevelkým) časovým předstihem předpovědět. Pokud v takovém případě máme k dispozici systém...

Technologické kontejnery GSM

Technologické kontejnery Variel jsou určeny především pro instalaci telekomunikačních, monitorovacích, navigačních, sdělovacích, zabezpečovacích a jiných technologických zařízení, která chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy, poškozením nebo zcizením,...

Aprobovaná zkušebna kontejnerů ISO

Aprobovaná zkušebna VARIEL zajišťuje kompletní mechanické zkoušky kontejnerů ISO řady 1 dle normy ČSN ISO 1496-1. Provedení těchto zkoušek za účasti klasifikační organizace je základní podmínkou získání štítku CSC, který je nezbytný pro mezinárodní přepravu kontejnerů...

Technologické kontejnery pro fotovoltaické elektrárny

S mohutným rozvojem solárních elektráren přichází společnosti VARIEL s novými typy kontejnerů, které jsou určeny právě pro umístění technologie solárních elektráren (střídače, měniče, inventory). Standardní provedení našich kontejnerů je v délkách 3, 4, 5 a 6 m....

Speciální projekty

Speciální armádní projekty Speciální armádní projekty jsou zaměřeny především na návrhy a výrobu polních nemocnic, uprchlických táborů, dekontaminačních komplexů ap. (dále jen Mobilní zdravotnická zařízení). V této oblasti naše společnost spolupracuje s firmou  PD...

Zastávkové přístřešky, mobilní tribuny, prodejní stánky, dětské skluzavky

Zastávkové přístřešky se vyrábí ve dvou základních provedeních – typ Variel a typ Country. Přístřešky typu Variel designově vychází z telefonních hovoren. Celková konstrukce a použité materiály jsou zaměřeny na vysokou odolnost a pevnost, která je úspěšně ověřena...

Telefonní hovorny

Celková koncepce telefonních hovoren Variel je řešena s ohledem na jejich maximální životnost v nepříznivých povětrnostních podmínkách, ale i na odolnost vůči projevům vandalismu. To vše samozřejmě při zachování bezbariérového přístupu. Telefonní hovorny jsou vyrobeny...

Armádní kontejner ISO 1CX - sanitární - septik

ZÁKLADNÍ POPIS Kontejner slouží k jímání odpadních vod z kontejnerů ISO 1C – buňka, buňka pro pacienty, varna, výdejna, přepravní nádrž pitné vody apod. a k odčerpávání odpadních vod fekálním automobilem.   Kontejner je vyroben na v souladu s “Aprobací podniku pro...

Armádní kontejner ISO 1C - přepravní nádrž pitné vody

ZÁKLADNÍ POPIS   Kontejner je určen ke skladování a k přepravě pitné vody na dopravních prostředcích vybavených pro přepravu kontejnerů ISO 1C. Plnění pitnou vodou může být zajištěno třemi na sobě nezávislými způsoby – plnění tlakem, plnění z mobilních...

Armádní kontejner ISO 1C pro specifický náklad

Kontejner ISO 1C pro specifický náklad je určen pro skladování a přepravu specifického zboží vyžadujícího klimatizované prostředí ve formě nepaletovaného stavu. Kontejner je vybaven speciálním vestavěným regálovým systémem s vysokou nosností a 12 ks vázacích bodů na...

Armádní kontejner ISO 1C - varna

ZÁKLADNÍ POPIS   Kontejner varna slouží spolu s kontejnerem výdejna stravy k přípravě a výdeji 200 jídel 3 x denně, přípravě a výdeji nápojů a k odběru a mytí použitého stolního nádobí v polních podmínkách. Činnost kontejnerů je možná po připojení na zdroj...

Armádní kontejner ISO 1C - výdejna stravy

ZÁKLADNÍ POPIS Kontejner výdejna stravy slouží spolu s kontejnerem varna k přípravě a výdeji 200 jídel 3x denně, přípravě a výdeji nápojů a k odběru a mytí použitého stolního nádobí v polních podmínkách. Činnost kontejnerů je možná po připojení na zdroj elektrické...

Armádní kontejner ISO 1C - sanitární buňka

ZÁKLADNÍ POPIS Kontejner slouží k provádění základních hygienických potřeb osob v polních podmínkách. Činnost kontejneru je možná po připojení na zdroj elektrické energie, zdroj pitné vody a sanitární kontejner ISO 1CX – septik. Je plně využitelný i pro potřeby...

Armádní kontejner ISO 1C - sanitární buňka pro pacienty

ZÁKLADNÍ POPIS Kontejner slouží k provádění základních hygienických potřeb osob v polních podmínkách. Činnost kontejneru je možná po připojení na zdroj elektrické energie, zdroj pitné vody a sanitární kontejner ISO 1CX – septik. Je plně využitelný i pro potřeby...

Armádní kontejner ISO 1C - chladírenský

Termický kontejner ISO 1C – chladící dvoukomorový s vlastním zdrojem je určen pro přepravu a skladování balených i nebalených potravin, včetně zboží podléhajícího rychlé zkáze, v mražené nebo chlazené formě. Termický kontejner je vybaven vlastním chladicím...

Armádní kontejner ISO 1C - zdrojová souprava

Kontejner ISO 1C – zdrojová souprava slouží jako zdroj elektrické energie, a to buď jako hlavní nebo záložní. Zdrojová souprava může pracovat samostatně nebo může být začleněna do určitého technologického celku. Provoz je možný v manuálním nebo automatickém...

Armádní kontejner ISO 1C se systémem DROPS

Společnost Variel rozšířila sortiment kontejnerů ISO o kontejnery se specifickou konstrukcí, jejíž součástí je integrovaný hák v čelní stěně kontejneru, který slouží k naložení kontejneru na přepravní prostředek. Prozatím jsou vyráběny pouze skladové kontejnery s...

Armádní kontejnery ISO 1C – mobilní velitelské stanoviště

Mobilní multifunkční velitelské stanoviště leteckého provozu je tvořeno sestavou kontejnerů ISO 1C společnosti Variel. Kontejnery slouží pro přepravu a skladování materiálu, pro výstavbu a zabezpečení práce systému a zároveň i jako klimatizovaná pracoviště. Mobilní...

Výsuvný kontejner vojenský - VKV

Základní popis Výsuvný kontejner ISO 1C byl vyvinut pro vojenský i civilní sektor s prioritním využitím pro speciální zástavby jednotlivých druhů vojsk, ozbrojených sil a integrovaných záchranných systémů. Jedná se o mechanicky oboustranně nebo jednostranně výsuvný...

Výsuvný kontejner vojenský velitelský - VKV-V

Základní popis Kontejner vychází z vývoje nové výsuvné konstrukce kontejnerů ISO 1C. Je určen pro práci 6-10 osob. Každá výsuvná část obsahuje tři pracoviště operátorů. Po rozložení kontejneru vznikne ve středové části další prostor pro možné umístění stolů za...

Výsuvný kontejner vojenský ubytovací - VKV-U

Základní popis Kontejner vychází z vývoje nové výsuvné konstrukce kontejnerů ISO 1C. Je určen pro ubytování 8 osob s veškerou výzbrojí uloženou ve skříních a úložných prostorech pod palandami. Palandy a skříně jsou umístěny ve výsuvných částech. Po rozložení...

Poštovní schránky

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY SL I A SL II Poštovní schránky SL I a SL II poskytují vloženým zásilkám ochranu proti povětrnostním vlivům i odcizení. Jsou tvořeny kovovým rámem, vlastní sklolaminátovou schránkou a vhozem z hliníkové slitiny. Schránky jsou dodávány ve dvou...

Kontejner skladový - boční KV-SB

Základní popis Kontejner pro všeobecné použití s pasivním větráním je určen pro přepravu a skladování zboží všeobecného charakteru v paletované nebo nepaletované formě. Kromě běžných dvoukřídlých vrat v čelní stěně je kontejner vybaven i dvoukřídlými vraty po...

Kontejner skladový - s kanceláří, čelní KV-SK

Základní popis Kontejner pro všeobecné použití s pasivním větráním je navržen pro uskladnění a přepravu kusového, paletizovaného nebo jinak baleného materiálu a zboží. Kontejner je rozdělen na dvě části – sklad se sklápěcím regálovým systémem pro uložení kusového...

Balistický kontejner - KV-VZK

Základní popis Jedná se o zcela nový mobilní prvek na bázi kontejnerů ISO, splňující požadavky zařízení typu kolektivní ochrany. Tento prvek pod označením VZK (víceúčelový zodolněný kontejner) je balisticky zodolněný a zajišťuje ochranu před účinky působení ZHN. Je...

Repase kontejnerů

Kromě výroby nových kontejnerů společnost zajišťuje i opravy a kompletní repase. S ohledem na stupeň opotřebení, respektive poškození, je možno kontejner opravit tak, aby bez problémů dále plnil svoji původní funkci. Vzhledem k tomu, že naše společnost jako jediná v republice...

Příslušenství kontejnerů

Společnost VARIEL zajišťuje i dodávky příslušenství ke kontejnerům. Jedná se především o speciální manipulační podvozek, podpěrné patky, stohovací kužele ap.   Manipulační podvozek Manipulační podvozek byl vyvinut speciálně pro armádní potřeby. Je určen pro...

Anténní stožáry Variel

  ANTÉNNÍ STOŽÁRY PŘÍHRADOVÉ Tyto stožáry lze dodávat ve výškách do 50 m. Vlastní stožár se skládá ze svařovaných příhradových modulů, které jsou vzájemně sešroubovány nebo svařeny.  Součástí dodávky stožáru je žebřík s bezpečnostním systémem SOELL,...

Sklolaminátové kompozitové výrobky

Bohaté zkušenosti s výrobou sklolaminátů ve společnosti Variel jsou podloženy více jak 45letou tradicí. Sklolaminátové díly jsou využívány především jako polotovary pro výrobu vlastních výrobků, společnost je však schopna zpracovávat i řadu individuálních zakázek na...

Komponenty tramvaje 15 T

Integrovaná čelní kabina tramvaje 15 T kompozitové sendvičové komponenty zajišťující tepelnou i zvukovou izolaci, integrované nosné ocelové díly zajišťující v kombinaci se speciální sendvičovou skladbou požadovaný přenos sil, integrované kanály pro rozvod klimatizace...

Zámečnická

Společnost Variel je schopna zajišťovat různorodé zakázky v zámečnické výrobě. K tomuto účelu disponuje výrobními provozy, kterými jsou velká zámečnická hala (900 m2), hala pro přípravu materiálu s počítačově řízenými stroji na dělení, děrování a tvarování...

Technologické domky OPD

Technologické domky typu OPD jsou určeny pro instalaci telekomunikačních, monitorovacích, navigačních, sdělovacích, zabezpečovacích a jiných zařízení, televizních a rozhlasových vysílačů, rozvaděčů apod. Jedná se o objekty s ocelovou konstrukcí, sendvičovými stěnami a...

Velkoplošné sendvičové panely

Společnost VARIEL disponuje výrobní lepicí linkou, která je primárně určena pro sériovou výrobu velkoplošných sendvičových dílců, a to jak rovinných, tak zakřivených. Sendvičový dílec se obecně sestává z horního a dolního pláště (skinu), jádrové výplně (tvořené...

Kompozitový samonosný skelet tramvaje

Kompozitový samonosný skelet tramvaje výroba speciální technologií navíjení sklolaminátu, nízká hmotnost skeletu (1150 kg), vysoká korozní odolnost bez dalších protikorozních opatření, vysoká odolnost proti únavě – omezené šíření trhlin, vysoká odolnost proti...

Technologické domky RS

Technologické domky typu RS jsou používány především jako kryty regulačních stanic plynu. Použití technologických domků je vhodné především tam, kde je z technických či ekonomických důvodů nezbytné operativně řešit potřebu rychlého uvedení instalovaného zařízení do...

Velkoplošné sendvičové panely

Společnost VARIEL disponuje výrobní lepicí linkou, která je primárně určena pro sériovou výrobu velkoplošných sendvičových dílců, a to jak rovinných, tak zakřivených. Sendvičový dílec se obecně sestává z horního a dolního pláště (skinu), jádrové výplně (tvořené...

Technologické domky LB

Technologické domky typu LB jsou používány převážně jako kryty regulačních, měřících, zabezpečovacích a jiných zařízení. Jedná se o objekty tvořené samonosnými sklolaminátovými skořepinami. Sklolaminátová stavba zaručuje těmto objektům velmi vysokou životnost při...

KOC 280

Základní popis: Univerzální samonasávací kalové čerpadlo vhodné pro přečerpávání tekutin s vysokou viskonzitou... Čerpadlo je vybaveno stojanem pro jednoduché uchycení a pohon traktorem. Vykazuje vysokou samonasávací schopnost. Jednoduché a nenáročné...

Kontejnerová zdrojová jednotka

Komponenty zdrojové jednotky: kontejner ISO 1C větrná turbína Simeti včetně stožárů a příslušenství solární panely baterie záložní dieselagregát 10 kW s palivovou nádrží 1000 l     Kontejner ISO 1 C rozměry 2 438 x 2 438 x 6 058 mm CSC...

Dekontaminační linka

     Dekontaminační komplex je objekt, který slouží k zabezpečení dekontaminace a který je k tomuto účelu vybaven technickými prostředky. Toto dekontaminační zařízení je vybudováno buď ve vhodných prostorech (v místě havárie v dekontaminačním prostoru) s využitím...

Polní nemocnice

     Polní  nemocnice je velká mobilní zdravotnická jednotka, která se dočasně stará o zraněné,  něž mohou být bezpečně transportováni do trvalého nemocničního zařízení. Tato koncepce byla převzata z vojenství  ( např. MASH: mobilní armádní chirurgické nemocnice...

Uprchlický tábor

     Uprchlický tábor je dočasně postavený tábor pro potřeby uprchlíků V uprchlických táborech mohou žít statisíce až miliony lidí. Obvykle jsou postaveny a spravovány vládou, Spojenými národy nebo mezinárodními (např. Červený kříž) či nevládními...

Dekontaminační komplex

     Dekontaminační komplex je objekt, který slouží k zabezpečení dekontaminace a který je k tomuto účelu vybaven technickými prostředky. Toto dekontaminační zařízení je vybudováno buď ve vhodných prostorech nebo v místě havárie v dekontaminačním prostoru s využitím...

Uprchlický tábor

    Uprchlický tábor je dočasně postavený tábor pro potřeby uprchlíků. V uprchlických táborech mohou žít statisíce až miliony lidí. Obvykle jsou postaveny a spravovány vládou, Spojenými národy nebo mezinárodními (např. Červený kříž) či nevládními...

Polní nemocnice

    Polní nemocnice je velká mobilní zdravotnická jednotka, která se dočasně stará o zraněné,  něž mohou být bezpečně transportováni do trvalého nemocničního zařízení. Tato koncepce byla převzata z vojenství  ( např. MASH: mobilní armádní chirurgické nemocnice )  a...

Novinky

03.06. 2015

Pálení na CNC stroji TruLaser Tube 7000

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v minulých týdnech uvedli do provozu nové moderní strojní CNC... Více »

29.05. 2015

Strojní vybavení 2015

Aktualizováno strojní vybavení společnosti. Najdete ho v sekci Produkty, Dokumenty nebo na hlavní stránce. Více »

06.02. 2015

GibbsCAM

K programování CNC obráběcích strojů používáme GibbsCAM. Rodina produktů GibbsCAM podporuje úplnou škálu obráběcích strojů od základních frézovacích soustružnických center... Více »

Archiv novinek »
EU THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE
© 2006 - 2019 VARIEL a. s.
Vyrobilo Bigstudio.cz