Variel - akciová společnost

Variel, a. s. - Český jazyk Variel, a. s. - العربية Variel, a. s. - Deutsch Variel, a. s. - English Variel, a. s. - Español Variel, a. s. - Français Variel, a. s. - Русский

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost VARIEL, a. s. se zabývá zejména výrobou technologických kontejnerů a domků pro telekomunikace a speciálních armádních kontejnerů pro potřeby armád NATO; dále pak výrobou sklolaminátových výrobků a polotovarů (střech, panelů, skříněk, krytů apod.), ocelových konstrukcí. komponentů městského mobiliáře. Společnost disponuje nejen dobře vybavenými zámečnickými provozy s možností sváření, řezání a ohýbání, ale i vlastní lakovnou, laminovanou a montážními halami.

Jedním ze strategických záměrů společnosti Variel a.s. je zabezpečovat a neustále zlepšovat péči o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci. Tento svůj záměr vyjadřuje Bezpečnostní politikou, která vychází z Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zdůrazňující odpovědný přístup k vytvoření bezpečného a zdravého pracovního a životního prostředí.

Hlavní zásady politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

  • V souladu se specifikací OHSAS 18001 zavést, rozvíjet a neustále zlepšovat systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jako integrovanou součást systému řízení naší společnosti. Tento systém pravidelně ověřovat vedením společnosti v rámci přezkoumání.
  • Provádět účinnou prevenci před úrazy a efektivním uplatňováním bezpečnostních opatření omezovat riziko úrazů, havárií a nehod.
  • Zavést a důsledně uplatňovat účinný systém vyhledávání potencionálních rizik a seznamovat zaměstnance své i zaměstnance subdodavatelů s těmito riziky. Všemi dostupnými prostředky tato rizika snižovat, případně zcela eliminovat.
  • V rámci přípravy zakázek postupovat tak, aby veškerá rizika a nebezpečí byla předem identifikována a podniknuta taková opatření, aby nedocházelo k ohrožení zdraví zaměstnanců.
  • Bezpečnostní hledisko preferovat i při nákupu nových strojů a zařízení, při projektování výrobků a při zavádění nových technologií. Prosazovat povědomí BOZP i u svých dodavatelů a subdodavatelů.
  • Zajistit u všech zaměstnanců pochopení Politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a její plné akceptování. Posilovat u svých zaměstnanců zodpovědnost za vlastní zdraví a zdraví těch, kteří mohou být vykonávanou prací ovlivněni.
  • Sledovat a důsledně plnit platná ustanovení příslušných legislativních předpisů a požadavků zainteresovaných stran.
  • Zajistit systém vzdělávání svých zaměstnanců za účelem trvalého zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v oblasti BOZP. Dokonalou přípravou zaměstnanců minimalizovat výskyt nehod a úrazů.
  • Vytvářet podmínky pro systematické zlepšování pracovního prostředí svých zaměstnanců a eliminovat negativní vlivy realizovaných činností na zdraví zaměstnanců.
  • Zajistit systém kontrol dodržování zásad BOZP a kontrol účinnosti realizovaných opatření v oblasti ochrany zdraví při práci.

Za naplňování této Bezpečnostní politiky mají odpovědnost všichni zaměstnanci společnosti. Ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí pracovních úkolů.

Vedení společnosti očekává plnou podporu svých zaměstnanců ve snaze naplnit tuto Politiku a stanovené cíle. Vrcholové vedení se zavazuje poskytnout veškeré zdroje pro zajištění této Politiky, dále se zavazuje tuto Politiku pravidelně přezkoumávat z pohledu její vhodnosti a aktuálnosti ve vztahu k možným rizikům vyskytujícím se ve společnosti.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je trvale přístupná zaměstnancům společnosti a všem zákazníkům a dodavatelům na webových stránkách společnosti www.variel.cz.

Ve Zruči nad Sázavou dne 31. 10. 2007

Jaromír Blažek, zmocněnec pro BOZP

Ing. Roman Výborný, ředitel a. s.

Novinky

03.06. 2015

Pálení na CNC stroji TruLaser Tube 7000

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v minulých týdnech uvedli do provozu nové moderní strojní CNC... Více »

29.05. 2015

Strojní vybavení 2015

Aktualizováno strojní vybavení společnosti. Najdete ho v sekci Produkty, Dokumenty nebo na hlavní stránce. Více »

06.02. 2015

GibbsCAM

K programování CNC obráběcích strojů používáme GibbsCAM. Rodina produktů GibbsCAM podporuje úplnou škálu obráběcích strojů od základních frézovacích soustružnických center... Více »

Archiv novinek »
EU THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE
© 2006 - 2019 VARIEL a. s.
Vyrobilo Bigstudio.cz