Variel - akciová společnost

Variel, a. s. - Český jazyk Variel, a. s. - العربية Variel, a. s. - Deutsch Variel, a. s. - English Variel, a. s. - Español Variel, a. s. - Français Variel, a. s. - Русский

EU - dotace

Rozšíření výzkumného a vývojového centra VARIEL -  CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0002801

 

Předmětem projektu je rozšíření stávajících výzkumných a vývojových kapacit VARIEL, a.s. o nové kapacity, a to pro potřeby vývoje nových typů výroků vč. konstrukce a provozního odzkoušení prototypů. Tyto nové výrobky mají za cíl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy a napomohou společnosti ke vstupu na nové trhy, získání nových tržních segmentů a cílových skupin zákazníků.

Vývojové aktivity budou směřovat k novým mobilním energetickým jednotkám a dále k vývoji inovativního nízkootáčkového lamelového čerpadla.

Mobilní energetická jednotka představuje nezávislý energetický zdroj, který je využitelný v lokalitách bez přístupů k elektrickým sítím, a to buď z důvodu odlehlosti lokality nebo z důvodu postižení přírodní či jinou katastrofou - Integrované záchranné systémy.

Jedná se o technologické zařízení schopné vyrábět elektřinu pomocí rozložitelných větrných a solárních elektráren. Pro provoz mobilní jednotky jsou primárně využívány obnovitelné zdroje energie. Obnovitelné zdroje zálohuje dieselagregát. Jednotlivé zdroje energie by pak měl řídit, spojovat a optimalizovat nově vyvinutý inteligentní systém napájení a spotřeby, jehož úkolem bude zabránit výpadku dodávek el. energie.

Nízkootáčkové lamelové čerpadlo bude po dokončení vývoje představovat světově unikátní technologické řešení. Čerpadlo umožní čerpat nejen čiré kapaliny, ale i kaly, znečištěné pevnými částicemi, a to až do velikosti 140 mm přičemž nejvyšší modelové řady čerpadla by měly být v kapacitním rozsahu 15 – 1000 l/s.

 

Očekávaný stupeň inovace výsledků výzkumu a vývoje (VaV)

Předmětem projektu jsou vývojové aktivity, které vedou k dokončení a zkonstruování funkčních prototypů nové mobilní energetické jednotky a unikátního nízkootáčkového lamelového čerpadla.

Mobilní energetická jednotka představuje technologické zařízení schopné vyrábět elektřinu pomocí rozložitelných větrných a solárních elektráren. Jedná se o mobilní obnovitelný zdroj energie. Obnovitelné zdroje zálohuje dieselagregát. Jednotlivé zdroje energie by pak měl řídit, spojovat a optimalizovat nově vyvinutý inteligentní systém napájení a spotřeby, jehož úkolem bude zabránit výpadku dodávek el. energie.

Níkootáčkové lamelové čerpadlo představuje světově unikátní technologii. Čerpadlo umožní čerpat nejen čiré kapaliny, ale i kaly, znečištěné pevnými částicemi, a to až do velikosti 140 mm. Nejvyšší modelové řady čerpadla by měly být v kapacitním rozsahu 15 – 1000 l/s..

Obě dvě technologická zařízení představují zcela novou konstrukční koncepci a tomu odpovídá na stupnici inovačních řádů dle Prof. Valenty 7. řád.

V rámci projektu jsme postavili halu pro vývoj nových výrobků a pořídili níže uvedená zařízení.

Svařovací agregáty (8 ks), Univerzální svařovací stoly (8 ks), Úkosové zařízení pro přípravu materiálu ke sváření, Úkosové zařízení pro přípravu trubek ke svaření, Odsávací zařízení svařovacích plynů vč. ramen, Ohraňovací lis 1,2m/50t, Zařízení pro zkoušení lepených spojů, 3D měřící zařízení, 3D tiskárnu, Mostové jeřáby 2 a 20 t, Konstruktérské pracovní stanice vč. HW, Multifunkční tiskárnu, 3D ohýbačku trubek a patent výše uvedeného čerpadla.

 

 

Rozšíření technologického vybavení VARIEL, a.s. -  CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006759

 

 

Rekonstrukce objektů v rámci výrobního areálu VARIEL, a.s, - CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007991

 

Pořízení speciálních malých osobních a pracovních elektromobilů - CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010946

Pracoviště pro vývoj 3D modelů prototypů nových výrobků a forem - CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012519

Akumulátorový energy balancer s fotovoltaickou střešní elektrárnou - CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010792

Novinky

03.06. 2015

Pálení na CNC stroji TruLaser Tube 7000

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v minulých týdnech uvedli do provozu nové moderní strojní CNC... Více »

29.05. 2015

Strojní vybavení 2015

Aktualizováno strojní vybavení společnosti. Najdete ho v sekci Produkty, Dokumenty nebo na hlavní stránce. Více »

06.02. 2015

GibbsCAM

K programování CNC obráběcích strojů používáme GibbsCAM. Rodina produktů GibbsCAM podporuje úplnou škálu obráběcích strojů od základních frézovacích soustružnických center... Více »

Archiv novinek »
EU THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE
© 2006 - 2019 VARIEL a. s.
Vyrobilo Bigstudio.cz