Variel - akciová společnost

Variel, a. s. - Český jazyk Variel, a. s. - العربية Variel, a. s. - Deutsch Variel, a. s. - English Variel, a. s. - Español Variel, a. s. - Français Variel, a. s. - Русский

EU - dotace

Rozšíření výzkumného a vývojového centra VARIEL -  CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0002801

 

Předmětem projektu je rozšíření stávajících výzkumných a vývojových kapacit VARIEL, a.s. o nové kapacity, a to pro potřeby vývoje nových typů výroků vč. konstrukce a provozního odzkoušení prototypů. Tyto nové výrobky mají za cíl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy a napomohou společnosti ke vstupu na nové trhy, získání nových tržních segmentů a cílových skupin zákazníků.

Vývojové aktivity budou směřovat k novým mobilním energetickým jednotkám a dále k vývoji inovativního nízkootáčkového lamelového čerpadla.

Mobilní energetická jednotka představuje nezávislý energetický zdroj, který je využitelný v lokalitách bez přístupů k elektrickým sítím, a to buď z důvodu odlehlosti lokality nebo z důvodu postižení přírodní či jinou katastrofou - Integrované záchranné systémy.

Jedná se o technologické zařízení schopné vyrábět elektřinu pomocí rozložitelných větrných a solárních elektráren. Pro provoz mobilní jednotky jsou primárně využívány obnovitelné zdroje energie. Obnovitelné zdroje zálohuje dieselagregát. Jednotlivé zdroje energie by pak měl řídit, spojovat a optimalizovat nově vyvinutý inteligentní systém napájení a spotřeby, jehož úkolem bude zabránit výpadku dodávek el. energie.

Nízkootáčkové lamelové čerpadlo bude po dokončení vývoje představovat světově unikátní technologické řešení. Čerpadlo umožní čerpat nejen čiré kapaliny, ale i kaly, znečištěné pevnými částicemi, a to až do velikosti 140 mm přičemž nejvyšší modelové řady čerpadla by měly být v kapacitním rozsahu 15 – 1000 l/s.

 

Očekávaný stupeň inovace výsledků výzkumu a vývoje (VaV)

Předmětem projektu jsou vývojové aktivity, které povedou k dokončení a zkonstruování funkčních prototypů nové mobilní energetické jednotky a unikátního nízkootáčkového lamelového čerpadla.

 Mobilní energetická jednotka představuje technologické zařízení schopné vyrábět elektřinu pomocí rozložitelných větrných a solárních elektráren. Jedná se o mobilní obnovitelný zdroj energie. Obnovitelné zdroje zálohuje dieselagregát. Jednotlivé zdroje energie by pak měl řídit, spojovat a optimalizovat nově vyvinutý inteligentní systém napájení a spotřeby, jehož úkolem bude zabránit výpadku dodávek el. energie.

Níkootáčkové lamelové čerpadlo představuje světově unikátní technologii. Čerpadlo umožní čerpat nejen čiré kapaliny, ale i kaly, znečištěné pevnými částicemi, a to až do velikosti 140 mm. Nejvyšší modelové řady čerpadla by měly být v kapacitním rozsahu 15 – 1000 l/s.

Obě dvě technologická zařízení představují zcela novou konstrukční koncepci a tomu odpovídá na stupnici inovačních řádů dle Prof. Valenty 7. řád.

V rámci projektu zamýšlíme nakoupit níže uvedená zařízení.

Svařovací agregáty MIG/MAG 250 A, Svařovací agregáty MIG/MAG 400 A, Svařovací agregáty TIG 250A, Univerzální svařovací stoly, Úkosové zařízení pro přípravu materiálu ke sváření, Úkosové zařízení pro přípravu trubek ke svaření, Odsávací zařízení svařovacích plynů vč. ramen, Ohraňovací lis 1,2m/50t, Klimakomoru, Zařízení na nedestruktivní RTG zkoušky spojů, Zařízení na nedestruktivní ultrazvukové zkoušky, 3D měřící zařízení, 3D tiskárnu, Jeřáby 2-20 t, Konstruktérské pracovní stanice HW, Multifunkční tiskárnu.

 

 

Rozšíření technologického vybavení VARIEL, a.s. -  CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006759

 

VARIEL, a.s. se zabývá výrobou různých verzí speciálních kontejnerů, technologických domků, skeletů a modulů, které slouží k instalaci a zástavbě dalšího technologického zařízení. Společnost realizuje také zakázky v oblasti výroby sklolaminátových dílů, jako jsou např. kapotážní díly pro autobusy, kolejová vozidla a nákladní automobily, kryty antén televizních vysílačů a další. Sortiment společnosti VARIEL tvoří i komponenty městského mobiliáře (telefonní hovorny, poštovní schránky, prodejní stánky, zastávkové přístřešky, mobilní tribuna, reklamní panely, odpadkové koše).

Vzhledem ke kvalitnímu technickému zázemí je firma orientovaná především na technicky náročnější výrobky. Rozšíření možností produkce na bázi nových materiálů a nových konstrukčních typů kontejnerů přinese společnosti konkurenční výhody a umožní získání nových zákazníků, například ze segmentů záchranné týmy, ozbrojené složky a výrobce hromadných dopravních prostředků, těžební průmysl a petrochemický průmysl. Produkty společnosti VARIEL, a.s. patří do skupiny odvětví se středně vysokou technologickou náročností (medium high-tech sektor).

Technická vyspělost výrobků je dána zejména skladbou materiálů, tvarem a rozměry, možností kombinovat a rozšiřovat díly, odolností proti různým mechanickým a chemickým vlivům, odolností proti stárnutí ve složitých podmínkách a dalšími vlastnostmi. Velká část výrobků jsou subdodávky a polotovary pro další zpracování – tvoří části finálních výrobků, nebo je odběratelé vybavují technologickou výstrojí pro nejrůznější účely. Po osazení špičkovým technologickým zařízením se velká část finálních výrobků společnosti VARIEL, a.s. dostává do vyšší třídy technologické náročnosti (high-tech sektor), zejména pro obory komunikačních zařízení a informačních technologií.

Předmětem projektu je zakoupení nových strojů a vybavení, které posílí naše technologické zázemí. Jedná se o:

Mostový jeřáb 20 t (2 ks)

Vysokozdvižný vozík 3,5 t a 3 t

Obkročný portálový manipulátor kontejnerů

Technologie lakování na volné ploše výrobní haly

Svařovací a drážkovací agregát MIG/MAG 510 A (2 ks)

Svařovací traktor MIG/MAG

Nástroje pro ohraňovací lisy

Nástroje pro děrovací lis

Bruska nástrojů

Čistič roštů řezacího laseru

Vysokorychlostní řezací hlava a řezání stlač. vzduchem pro řezací laser

Technologie chlazení obrobku pro řezací laser

Odebírací stanice pro trubkový laser

Nástroje pro 3D ohýbačku trubek

Odvíjecí, rovnací a dělicí linka plechu

Podlahový mycí stroj bateriový

 

 

Novinky

03.06. 2015

Pálení na CNC stroji TruLaser Tube 7000

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v minulých týdnech uvedli do provozu nové moderní strojní CNC... Více »

29.05. 2015

Strojní vybavení 2015

Aktualizováno strojní vybavení společnosti. Najdete ho v sekci Produkty, Dokumenty nebo na hlavní stránce. Více »

06.02. 2015

GibbsCAM

K programování CNC obráběcích strojů používáme GibbsCAM. Rodina produktů GibbsCAM podporuje úplnou škálu obráběcích strojů od základních frézovacích soustružnických center... Více »

Archiv novinek »
EU THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE
© 2006 - 2018 VARIEL a. s.
Vyrobilo Bigstudio.cz